ورسای

ورسای

توضیحات

نام  طرح: ورسای

سبک : سنتی

تراکم : 3000

درجه : یک

جنس نخ خاب : اکریلیک هیت ست

ارتفاع نخ خاب : 7 میلی متر

تعداد گره در متر مربع : 1,440,000

تعداد سرنخ در متر مربع : 2,000,000

تعداد رنگ : 10

 

تنوع ابعاد

قالی:300 * 200350 * 250400 * 300  
قالیچه:150 * 100200 * 150225 * 150  
کناره:200 * 100300 * 100400 * 100150 * 80 
 150 * 50200 * 50225 * 50300 * 50 
دایره:قطر 100قطر 150قطر 200قطر 250قطر 300
بیضی:300 * 200 225 * 150   
پادری:80 * 50100 * 50