شاه نشین

شاه نشین

نام  طرح: شاه نشین

سبک : سنتی

تراکم : 3000

درجه : یک

جنس نخ خاب : اکریلیک هیت ست

ارتفاع نخ خاب : 7 میلی متر

تعداد گره در متر مربع : 1,440,000

تعداد سرنخ در متر مربع : 2,000,000

تعداد رنگ : 10

 

تنوع ابعاد